วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี

ระบบตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

   
รหัสประจำตัวนักศึกษา : 
   
รหัสบัตรประชาชน 13 หลัก : 
 (ไม่ต้องมี -)

 


นร./นศ. คนใดที่ยังไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนกรุณาติดต่อฝ่ายการเงินเพื่อขอชำระค่าธรรมเนียมการเรียน
ก่อนวันประการศผลการเรียนอย่างน้อย 3 วันทำการจึงจะสามารถดูผลการเรียนผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตได้
กรณีมีปัญหาการใช้งานกรุณาส่งรายละเอียด ชื่อ-สกุล/ห้อง/รหัส นศ./รหัสบัตรประชาชนมาที่อีเมล์ mrrungnapat@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่
สำหรับ นร./นศ. คนใดที่ยังไม่ได้ประเมินการสอนของภาคเรียนที่ 2/2561 สามารถเข้าประเมินได้  
คลิ๊กที่นี่

สถิตจำนวนผู้เข้าใช้งาน


How Many People Visit